Go to the top


Petr
Šnajdr

Business Analyst / Enterprise Architect

BIO

 • Name: Petr Šnajdr
 • Profese: Enterprise architekt a business analytik
 • Email: petr@petrsnajdr.cz
 • Telefon: +420 608 290 041
 • Praha, Česká Republika


Moji hlavní předností je schopnost kombinace mých hlavních dovedností do jednoho celku: analytického myšlení, širokého IT rozhledu a koučovacích metodik. Jejich propojení mi umožňuje dosahovat těch nejlepších výsledků v oblasti business analýzy a podnikové architektury.

Profesní profil

Stáhněte si můj životopis v PDF

Dovednosti

V čem vám mohu být prospěšný

Mojí hlavní dovedností je schopnost proniknout k jádru problému, propojovat jednotlivé obory a zájmy mezi sebou, identifikovat hrozby a příležitosti a zejména nacházet řešení. Co to znamená konkrétně?

Enterprise architektura

Expert, 7 let

Business analytika

Pokročilé, 16 let

Technologické změny

Expert, 18 let

Rozvoj organizace

Pokročilé, 12 let

Analytické, manažerské a technologické znalosti

Mé znalosti pochází z prostředí informačních technologií, online medií, internetových portálů a řešení výzev spojených s požadavky na udržitelný vývoj a stabilizaci společností.

 • Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
 • Capability Maturity Model Integration (CMMI)
 • The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
 • Unified Modeling Language (UML)
 • Product management
 • Project management
 • Softwarový vývoj
 • Řízení změny
 • Sparx Enterprise Architect
 • Linux, Unix do úrovně sysadmina
 • RDBMS, SQL, MySQL, PostgreSQL, ...
 • Programování, python, django,assembler , pascal, C, ...

Osobní zaměření

Člověk může umět mnoho věcí, ale jen několik pořádně. Proto se zaměřuji na následující oblasti v nichž se kontinuálně vzdělávám a rozvíjím je.

Analytika a enterprise architektura
Komunikace, koučování, mediace
Informační technologie
Management

Zkušenosti

20 let zkušeností z realizace IT projektů, zejména pak online projektů na Internetu, business analýz a projektů zaměřených na IT infrastrukturu, tak i analýz marketingových a obecně business data.

Solution Bakery Ltd.

Business Analyst
Enterprise Architect

2015 -
Realizace business analýz za účelem přípravy vývoje firemních informačních systémů, zpracování ROI analýz, detailnách procesních a datových modelů.
Freelancer

Management
consultant

2008 -
Manažerské a projektové řízení interních firemích změn, krizové řízení. Poradenství v oblasti produktového managemnetu - online služby, cloud apod.
Télefonica

Senior Product
Manager Cloud
Services

2013 - 2015
Product management a product development ICT cloudových služeb, zaměření na IaaS (Infrastructure as a Service), DaaS (Desktop as a Service) a BaaS (Backup as a Service).
Atlas.cz a.s.

Produktový ředitel
Technický ředitel

2006 - 2007
Integrovaný product management a development, řízení oddělení produktových manažerů a souběžně odpovědnost za práci a výsledky oddělení softwarového vývoje.
Orbit spol. s r.o.

Managed services
director

2004 - 2006
Zavádení servisních a podpůrných služeb pro enterprise-class zákazníky v oblasti virtualizace koncových zařízení, zejména pak řešení postavených na produktech společnosti Citrix.
Seznam.cz a.s.

Technický ředitel

1998 - 2004
Managerské řízení technologického a produktového rozvoje dynamicky rostoucí společnosti, operativa v oblasti IT, product managementu a developementu. Řízení týmů vývojářů, produktových managerů a týmu IT operations.

Služby

Abych mohl dodržet slíbené slovo a naplnit očekávání, pracuji na základě konkrétního zadáním jehož formální formulace bývá bývá často prvním krokem spolupráce. Co je podstatou mojí práce si můžete přečíst níže.

Služby

Business analytika

Typickým scénářem je zpracování business analýz při zavádění nebo změněn informačního systému, kde zajišťuji sběr a analýzu požadavků, jejich zpracování, vlastní business analýzu, zprostředkování komunikace mezidodavatelem a odběratelem, mezi programátory a business zadavateli.
Služby

Enterprise architekta

Analytické zpracování komplexní změny společnosti v oblasti výkonosti a spolehlivosti v návaznosti na požadavky managementu. Typickými činnostmi je analýza aktuálního stavu, sběr a analtické zpracování požadavků na změnu, návrh architektury změny a to v úzké komunikaci s managementem, stanovení klíčových indikátorů výkonosti, nastavení jejich sledování atd.
Služby

Krizového managera

Krátkodobé nebo střednědobé řízení manažerské role v jedné nebo více částech firmy na základě předem dohodnutého cílového krátkodobého nebo střednědobého scénáře, který řeší aktuální krizovou situaci. Typickou situací bývá finnačně kritická situace, personální kolaps či obdobné nepříjemnosti.
Služby

projekt konzultanta

Mám dlouhodobé zkušenosti s realizací online projektů po stránce organizace, manažerského vedení, technické realizace a dalších. Typicým scénářem je podpora rozšíření podnikání společnosti do online prostředí Internetu a nebo přechod z interní infrastruktury na infrastrukturu cloudovou.

FAQ: Často pokládané otázky

Co mě odlišuje od ostatních business analytiků a enterprise architektů?

Práce s lidmi. Věnoval jsem mnoho času metodikám a tréninku koučování, zejména systemického koučování, a tyto znalosti využívám pro to, abych dokázal efektivněji, přesněji a hlouběji proniknout do problému, nevynechat nevyslovené a vytvořit tak analýzu na jednu stranu ucelenou a na druhou stranu srozumitelnou všem, kteří ji použijí.

Je možné, abych pracoval v běžném zaměstnaneckém poměru?

Ano, ale pouze na dobu určitou v přímé návaznosti na realizovaný projekt a v případech, kdy je to vyžadováno z legislativních důvodů. Stává se to v některých případech, kdy zodpovídám za projekt a vaši zaměstnanci by mi byli formálně podřízeni či pokud by to vyžadovaly podmínky výběrového řízení vašeho zákazníka apod.

Jak hluboce umím jednotlivé metodiky a jsem certifikovaný?

Mám certifikát ITIL foundation. Jednotlivé metodiky umím do té míry do jaké je to potřeba. Co to znamená? Nemám v hlavě knihu, ale znám koncepty na základě nichž pracuji. Prakticky to znamená, že v případě, že je třeba velmi precizně dodržet metodiku, pracuji s danou v ruce tak, bych zajistil absolutní soulad.

Proč si neustále aktualizuji znalosti programovacích jazyků a vývojových nástrojů, když nepracuji jako programátor?

Proto abych lépe propojoval svět IT lidí se světem běžných uživatelů. Neznamená to, že bych aktivně programoval, i když i to bych uměl, ale to, že jsem schopen rozumět práci vývojářů, pochopit jejich potřeby a na druhou stranu také jejich výstupy zkontrolovat a případně konfrontovat s realističností očekávání. A netýká se to jen programovacích jazyků.

Jaké mám reference?

Mohu uvést mé osobní reference z projektů, které nevyžadovaly NDA - smlouvu o mlčenlivosti. V případě jdnání nad konkrétním projektem bychom se domluvili jaké reference by pro vás byly relevalentní a já je pro vás zajistím. Aktuálně mohu nabídnout reference z minulých zaměstnání např. Seznam.cz, Atlas.cz a dalších. A pak vybraných projektů, které nepodléhají NDA např. Stream.cz/Global Inspiration.

Kontaty

Zůstaňme v kontaktu

Petr Šnajdr

Znalosti.
Zkušenosti.
Spolehlivost.
Díky vám.